SPREEKUUR ADVISEUR WONEN / WELZIJN / MANTELZORG

Hier krijgt u advies op maat en zo nodig persoonlijke ondersteuning bij het regelen van voorzieningen.

Denk bijvoorbeeld aan hulp thuis, financiële voorzieningen, aanpassingen van uw woning, het aanvragen van een indicatie.

U kunt vrij binnenlopen of een afspraak maken via het Informatie- en Adviespunt.

e-mail: ienadviespunt@versawelzijn.nl
of tel: 035 647 83 47

Als u minder mobiel bent is een huisbezoek mogelijk.

Informatie- en adviespunt

MELDINGEN OPENBARE RUIMTE

Voor een gat in de weg, een omgewaaide boom, kapotte lantarenpaal of een eenvoudig verkeersprobleem kunt u het Meldpunt Openbare Ruimte (MOR) van de gemeente bellen 035- 14 035 of email: publiekszaken@hilversum.nl
of via Webcare (w-app) telnr. 06-1385 2953

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Home
Activiteiten
 
Wijkcentrum St Joseph Minckelersstraat 71
1223 LD  Hilversum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULIERENSPREEKUUR HILVERSUM

Tijdens dit gratis inloopspreekuur helpen vrijwilligers u snel en efficiënt met het invullen van (digitale) formulieren. Uw privacy is hierbij gewaarborgd.
 

U kunt bij ons terecht met uw formulieren
Het invullen van uw formulieren zoals onder andere:

het aanvraagformulier huur- en/of zorgtoeslag

  • aanvraagformulier verblijfsvergunning
  • aanvraagformulier bijzondere bijstand
  • kwijtscheldingsformulier woonlastennota
  • formulieren op het gebied van andere rechtsgebieden zoals arbeid en inkomen, onderwijs, wonen etc.
  • Het nakijken van uw formulieren als u twijfelt
  • Het controleren van uw toeslagen en heffingskortingen
  • Vragen over andere financiële regelingen bv. betalingsregeling met Belastingdienst
  • Aanvraag voedselbank
 
Voor al uw vragen over digitale zaken bij banken en overheidsinstanties
Heeft u bijvoorbeeld een vraag over een digitaal contact met de belastingdienst of andere overheidsinstanties? Wij kunnen u daarmee helpen. Ook kunnen wij digitale bankafschriften voor u printen.
 
Spreekuur
Het formulierenspreekuur is wekelijks op donderdagochtend van 10 tot 11.30 uur in Wijkcentrum St. Joseph, Minckelersstraat 71,
1223 LD Hilversum.  U kunt zonder afspraak binnenlopen.