SPREEKUUR ADVISEUR WONEN / WELZIJN / ZORG OUDERENADVISEUR

Hier krijgt u advies op maat en zo nodig persoonlijke ondersteuning bij het regelen van voorzieningen.

Denk bijvoorbeeld aan hulp thuis, financiële voorzieningen, aanpassingen van uw woning, het aanvragen van een indicatie.

U kunt vrij binnenlopen of een afspraak maken via het Informatie- en Adviespunt.

e-mail: iaoost@versawelzijn.nl
of tel: 6420719

Als u minder mobiel bent is een huisbezoek mogelijk.

Informatie- en adviespunt

MELDINGEN OPENBARE RUIMTE

Voor een gat in de weg, een omgewaaide boom, kapotte lantarenpaal of een eenvoudig verkeersprobleem kunt u het Meldpunt Openbare Ruimte (MOR) van de gemeente bellen 035- 14 035 of email: publiekszaken@hilversum.nl
of via Webcare (w-app) telnr. 06-1385 2953

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Home
Activiteiten
 
Wijkcentrum St Joseph Minckelersstraat 71
1223 LD  Hilversum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULIERENSPREEKUUR HILVERSUM

Tijdens dit gratis inloopspreekuur helpen vrijwilligers u snel en efficiënt met het invullen van (digitale) formulieren. Uw privacy is hierbij gewaarborgd.
 

U kunt bij ons terecht met uw formulieren
Het invullen van uw formulieren zoals onder andere:

het aanvraagformulier huur- en/of zorgtoeslag

  • aanvraagformulier verblijfsvergunning
  • aanvraagformulier bijzondere bijstand
  • kwijtscheldingsformulier woonlastennota
  • formulieren op het gebied van andere rechtsgebieden zoals arbeid en inkomen, onderwijs, wonen etc.
  • Het nakijken van uw formulieren als u twijfelt

Het controleren van uw toeslagen en heffingskortingen
Vragen over andere financiële regelingen bv.
Betalingsregeling met Belastingdienst
Aanvraag voedselbank

 
Voor al uw vragen over digitale zaken bij banken en overheidsinstanties
Heeft u bijvoorbeeld een vraag over een digitaal contact met de belastingdienst os andere overheidsinstanties? Wij kunnen u daarmee helpen. Ook kunnen wij digitale bankafschriften voor u printen.
 
Spreekuur
Het inloopspreekuur is vanaf september 2018 wekelijks donderdagochtend van 10 tot 11.30 uur in Wijkcentrum St. Joseph, Minckelersstraat 71,
1223 LD Hilversum.  U kunt zonder afspraak binnenlopen.